"Idzie lasem Pani Jesień kolorowe kosze niesie"

Jak co roku przedszkolaki pożegnały lato a przywitały jesień. 

W ogrodzie przedszkolnym pojawiła się postać Pani Jesieni. Następie każda grupa zaśpiewała piosenkę oraz wyrecytowała wiersz, a potem wszyscy udali się na degustację darów jesieni.