''Pan kiedyś stanął nad brzegiem"-Dzień Papieski.

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".

Jan Paweł II

 

 

    Dnia 16.10.2020r. w naszym  przedszkolu  obchodziliśmy  Dzień Papieski.

Chcąc uczcić ten dzień grupa „BIEDRONECZKI” słuchała piosenek

bliskich ojcu świętemu taki jak „Barka”, ”Ufamy miłości” Dzieci podziwiały

ilustracje z Janem Pawłem II.

Następnie przedszkolaki wysłuchały  wartościową

opowieści    pt. ,,Historia małego Lolka ,który lubi żarty"

Dzieci wykonały także piękne prace plastyczne upamiętniające wielkiego polaka.

W ten sposób chcieliśmy przybliżyć dzieciom tą niezapomnianą

osobowość oraz uczcić pamięć o wspaniałym Polaku.