"Kolorowe zabawy z wiatrakiem matematycznym"

W grupie" Biedroneczki"odbyły się zajęcia  z zakresu edukacji

matematycznej z wykorzystaniem innowacyjnej pomocy

dydaktycznej – wiatraka matematycznego.

 

 

Wiatrak matematyczny jest narzędziem służącym do nauki matematyki poprzez ruch

i aktywność własną dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy z wiatrakiem wspomagają rozwój

intelektualny, sprzyjają rozwojowi myślenia i nabywaniu umiejętności matematycznych

przedszkolaków. Możemy je realizować zarówno w sali , jak i w plenerze. Wielobarwny wiatrak

jest metodą wyrażania własnej ekspresji i odreagowania napięć, a przede wszystkim świetną

zabawą.