"Otwarte Przedszkole" - Aktywni Rodzice

Aktywny udział rodziców procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla wszystkich podmiotów edukacji. Potrzeba nawiązania bliskich, partnerskich kontaktów między nauczycielami i rodzicami wynika z jednej strony z konieczności przezwyciężania zagrożeń dotyczących obu środowisk, z drugiej zaś podyktowana jest dokonującymi się przemianami edukacyjnymi. Coraz większa liczba rodziców jest zainteresowana zwiększeniem swego udziału w procesie instytucjonalnego wychowania i kształcenia. Zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do jakości wychowania przedszkolnego. Duża część rodziców jest gotowa do podjęcia odpowiedzialnego działania wspólnie z przedszkolem i tej szansy nie wolno zaprzepaścić. Wskazują oni na potrzebę stałego współdziałania z nauczycielem, są gotowi do szerszych kontaktów opartych na zaufaniu, dostrzegają korzyści z nich płynące, co może dać początek nowej jakościowo współpracy.

27 lutego Rodzice z grupy „Smerfy” mieli okazję uczestniczyć w zebraniu podsumowującym prace dydaktyczno-wychowawczą w I sem oraz warsztatach „Wpływ zajęć muzycznych na rozwój dziecka”, to propozycja wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem. Zainicjowane aktywności pozwolą na nawiązanie bezpośrednich i życzliwych relacji z Rodzicami, a co za tym idzie umożliwi lepsze poznanie środowiska przedszkolnego.