Międzynarodowy XVIII Kongres Optymistycznych Przedszkoli - Od Van Gogha do Optymisty

W dniach 14-16 marca w Warszawie odbył się Międzynarodowy XVIII Kongres Optymistycznych Przedszkoli

– Nowe Horyzonty w Pozytywnej Edukacji– „Od Van Gogha do Optymisty”

organizowany przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER.

Jego celem było doskonalenie warsztatu pracy zawodowej, poszerzenie wiedzy, poznanie opinii ekspertów,

rozwijanie umiejętności dzielenia się dobrą praktyką.

Główne zagadnienia, które zostały tam poruszone to:

  • Rozwój i podejście do człowieka
  • Człowiek i jego drogowskazy
  • Rozwój dziecka w przedszkolu
  • Innowacje w pracy nauczyciela, dyrektora w programie optymistyczne przedszkole
  • Trendy w pedagogice
  • Asocjacje i dysocjacje w pracy zawodowej.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. M. Szyszkowska, dr M. Styczyńska, prof. M. Adamski,

Kenny Spence – szkocki działacz na rzecz zwiększenia liczby mężczyzn pracujących i zatrudnionych w opiece nad dziećmi,

a także Mirella Nawrot współautorka programu Optymistyczne Przedszkole. 

Nasze Przedszkole reprezentowała dyrektor Łucja Maria Wieczorek. Nawiązane podczas kongresu kontakty

i zdobyta wiedza będą stanowiły podstawę rozwoju i dalszej współpracy między przedszkolami.

 

       Podczas Kongresu na uroczystej Gali Optymistów dyrektor Łucja Maria Wieczorek otrzymała na swoje ręce

kolejny certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Uczących się Przedszkoli SUPEŁ za promowanie przykładów

dobrych praktyk i tym samym podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej.

 

Z dumą informujemy że nasze przedszkole "Akademia Pana Kleksa" otrzymało również certyfikat udziału w projekcie KIDS DESING POLAND

-  za działania, budujące postawy patriotyczne dzieci Śmiech #optymistyczneprzedszkole

 

      Bardzo ważnym wydarzeniem był występ 15 marca (piątek) w drugi dzień Kongresu

dzieci z grupy 6 "Smerfy" z Publicznego Przedszkola Nr 2 "Akademia Pana Kleksa"

oraz z grupy 6 "B" - Koteczki z Publicznego Przedszkola Nr 6 "Mały Europejczyk".

Nasi milusińscy zaprezentowali swoje zdolności poprzez taniec do piosenki "Dzieci - Motyle Europy"

oraz grę na kolorowych opymistycznych tależykach do utworu Johanna Straussa „Marsz Radeckiego

- musimy przyznać że porwali tym całą zgromadzana publiczność. Na koniec reprezentanci z obu przedszkoli wnieśli siedem

serników przystrojonych w kolory tęczy i częstowali nimi zgromadzonych gości na kongresie. 

 

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej za pełen profesjonalizm i ogromne zaangażowanie

w realizację programu „Optymistyczne Przedszkole”, za podejmowanie innowacyjnych działań w codziennej pracy

z dzieckiem w szczególności grupie która reprezentowała przedszkole w tym szczególnym dniu 6-latki "Smerfy",

wychowawczyniom Magdalenie Jamrozik, Małgorzacie Górskiej za przygotowanie dzieci do występu

oraz Magdalenie Tomali za aktywny wkład w organizację wyjazdu.

A rodzicom za pomysłowość, kreatywność i osobiste zaangażowanie oraz radość i optymizm,

jakie wnieśliście Państwo do naszego Przedszkola.

 Z nowymi pomysłami i zapałem podejmiemy kolejne wyzwania. 

 

 

Życzymy wszystkim dużo optymizmu, bo jeśli go w życiu zabraknie,  to tak naprawdę zabraknie energii do działania.