Laureaci Konkursu 'Garwolin - Moje piękne i czyste miasto"

Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Garwolina a jego celami było rozwijanie wrażliwości artystycznej, edukacja proekologiczna oraz promocja miasta poprzez dostrzeżenie jego walorów estetycznych. W tym roku organizatorzy chcieli dodatkowo zwrócić uwagę uczestników na problem jakości powietrza, którym oddychamy.

Prace były przyjmowane w siedzibie Urzędu Miasta do 12 marca br. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta i firmy EKOLIDER miała trudne zadanie wyboru najlepszych prac spośród 248 zgłoszonych. Po długich obradach przyznano wyróżnienia i nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tuż przed sesją Rady Miasta w dniu 26 marca zostały wręczone nagrody autorom zwycięskich prac.

Gratulujemy naszym przedszkolakom:

W kategorii przedszkola prace indywidualne laureatami zostali:

  1. Marysia Tobiasz, PP2 grupa Smerfy

Wyróżnienia:

Aleksander Fic, PP2 Smerfy

Wojtek Kaczmarek, PP2 Smerfy

Wyróżnienia:

PP2 Słoneczka