"Spotkanie z zawodem" - przedszkolaki zdobywają wiedzę o zawodach

Przedsięwzięcie edukacyjne zostało opracowane na rok szkolny 2018/2019 i przeznaczone jest dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych placówki dostosowując go do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi.  Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych na temat różnych zawodów, polegać ma na organizowaniu w naszej placówce spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrają zaproszeni goście oraz zorganizowane wyjścia/wyjazdy, których celem będzie poznanie specyfiki pracy poznanych zawodów.

28 maja naszą grupę odwiedził tata Bartka, który jest Kierownikiem operacyjnym – logistyka. Podczas spotkania Pan Krzysztof opowiedział naszym przedszkolakom na czym polega jego praca. W kolejnej części wyświetlił film przestawiający wykonywane przez niego czynności w pracy, który wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko w męskiej części naszej grupy. Niektóre dzieci przyznały, iż nie miały pojęcia, że ta praca wymaga aż tak dużego skupienia. Każdy przedszkolak otrzymał od taty Bartka miłą niespodziankę. Na koniec Pan Krzysztof wyświetlił naszym przedszkolakom bajkę. Dzieci miły możliwość zobaczenia jak kiedyś ich rodzice oglądali bajki. Była to dla naszych milusińskich wspaniała „podroż w czasie”.

 Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Krzysztofowi za zaangażowanie i przybliżenie dzieciom swojego zawodu.