Chronimy Dzieci

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Chronimy Dzieci".

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. 

https://chronimydzieci.pl/