"Chronimy dzieci"- 18.05.2020- 22.05.2020

 • "Wiem, jak sie czuję"- poniedziałek (18.05.2020)

  Witajcie Nasze Kochane Pszczółeczki!

  Przyszedł czas na kolejny temat kompleksowy pt. „Chronimy dzieci”, który będzie nam towarzyszył w  tym tygodniu.

  W tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do Programu „Chronimy Dzieci”.  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – edukację, działania systemowe i kampanie społeczne.

  “Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

  Nasze Przedszkole zdobyło taki certyfikat. Cały zespół pracuje nad tym by doskonalić swe umiejętności i przeciwdziałać krzywdzeniu dziecka, co wiąże się z przedłużaniem posiadania owego certyfikatu a co najważniejsze służy coraz lepszej ochronie oraz znajomości i rozpoznawania symptomów krzywdzenia małego dziecka przez nasz personel. Cyklicznie prowadzone zajęcia dla dzieci jak i warsztaty dla rodziców podnoszące ich świadomość na temat problemów społecznych, mówiących jak im zapobiegać i przeciwdziałać. Uczymy reagowania na przemoc, na obcych, na strach ale mówimy również o mądrym  i bezpiecznym korzystaniu z internetu.
   
  Od dziś, przez kilka spotkań będziemy się uczyć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo.
  Nasze zajęcia pomogą wam poznać bezpieczne zasady, te, które każdy przedszkolak powinien znać.
  Każde nasze zajęcia dotyczyć będą innej sprawy.
   
  Dzisiaj dowiemy się, co znaczy słowo EMOCJE. To ważny temat. Każda emocja jest ważna – nie ma złych i dobrych emocji. Są jednak takie, które lubimy i są takie, których nie lubimy – wtedy mówimy o nich, że są trudne.
   

  Życzymy owocnej pracy!

  Czytaj Więcej o: "Wiem, jak sie czuję"- poniedziałek (18.05.2020)

  2020-05-16

 • "Dobry i zły dotyk"- środa (20.05.2020)

  W czasie ostatnich zajęć mówiliśmy o bezpiecznych zasadach, czyli takich, które stosujemy
  zawsze, gdy coś nas niepokoi lub gdy ktoś robi nam krzywdę.

  Dziś poznacie sytuacje,w czasie których można również stosować bezpieczne zasady.

  O tym, jak się czujemy, jak już wiecie, mówią nam nasze emocje.

  O tym, co nas otacza, jak wygląda świat, mówią nam nasze zmysły.

  Każdy człowiek ma pięć takich specjalnych części w ciele, które pozwalają mu lepiej poznać świat. Dziś przyjżymy się nim bliżej!

   

  Czytaj Więcej o: "Dobry i zły dotyk"- środa (20.05.2020)

  2020-05-16

 • "Tajemnice dobre i złe"- piątek (22.05.2020)

  Czy słyszeliście kiedyś o tajemnicach? Czy mieliście kiedyś z kimś jakąś tajemnicę?

  Słyszałam, że tajemnica to coś, o czym nie powinniśmy mówić innym osobom.

  Ale tak naprawdę do końca tak nie jest. Są różne rodzaje tajemnic, takie których się nie mówi, i takie, o których trzeba powiedzieć zaufanej osobie.

  Dzisiaj nauczymy się, jak rozpoznawać takie tajemnice. To bardzo ważne zadanie!

  Czytaj Więcej o: "Tajemnice dobre i złe"- piątek (22.05.2020)

  2020-05-16