Pszczółki

 • Wsie, miasta i miasteczka 05.11 (piątek)

  Zajęcia 1. Wsie, miasta i miasteczka – zajęcia badawcze.

  •Kostką po mapie– zabawa poznawcza.

  Duża mapa samochodowa Polski, kostka do gry.

  Dzieci wraz z N. siadają na podłodze w kole. N. rozkłada pośrodku dużą mapę samochodową Polski. Dzieci kolejno rzucają małą kostką do gry na mapę. W miejscu, gdzie kostka się zatrzyma, N. odczytuje nazwę miejscowości i wspólnie z dziećmi określa, czy to miasto, czy wieś.

   

  •Karty pracy, cz. 1, s. 82.

  Polecenia:

  • Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, co one przedstawiają. Posłuchaj odczytanych wyrazów. Połącz je z nazwami miejsc, do których pasują. Otocz pętlami zdjęcia, które mogły być zrobione zarówno w mieście, jak i na wsi.

  • Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której mieszkają dzieci. Zdjęcia, obrazki, albumy przedstawiające miejscowość, w której mieszkają dzieci. Dzieci rozpoznają miejsca przedstawione na obrazkach i zdjęciach. Następnie, pod kierunkiem N., prowadzą swobodne rozmowy na temat miejsc, w których mieszkają, adresów zamieszkania i adresu przedszkola. Dzieci dzielą nazwy miejscowości na sylaby, różnicując pierwsze i ostatnie głoski. Wypowiadają nazwy miejscowości z różnym natężeniem głosu, różną intonacją i w różnym tempie. Dzieci układają zdania z nazwą miejscowości, w której mieszkają.

  Zajęcia nr 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
  • Zbieramy liście – zabawa ruchowa uruchamiająca duże grupy mięśniowe.

  Rodzic rozmieszcza w pokoju papierowe liście. Dzieci swobodnie poruszają się między nimi. Na hasło Zbieramy liście zbierają dary jesieni, wykonując skłony.

  • Skłony w przód – ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.

  Dzieci w rozsypce, wykonują siad klęczny, w dłoniach trzymają po dwa papierowe liście. Na hasło N. Góra! podnoszą liście do góry, trzymając ręce proste w łokciach. Na hasło Skłon! – skłaniają się do przodu, sięgając jak najdalej przed siebie, na hasło Powrót! wracają do siadu klęcznego.

  • Zabawa liśćmi – ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie czołowej, skłony boczne.

  Dzieci dowolnie poruszają się po sali. Na hasło Spadają liście zatrzymują się, stają w lekkim rozkroku, wykonują skręt tułowia w lewo i opuszczają liście, obserwując tor ich lotu. Następnie podnoszą liście i powtarzają czynność, wykonując skręt tułowia w prawo. Ćwiczenia powtarzają kilka razy.


  • Taniec liści na ławeczce – zabawa ruchowa z elementem równowagi. (ławeczke mozna zastąpić liną, sznurkiem)
  Dzieci ustawiają się w kolejce przed ławeczką, w obu rękach trzymają liście. Kolejno przechodzą po ławeczce z szeroko rozłożonymi rękami, na środku ławeczki wykonują pełny obrót, a następnie idą dalej do końca ławeczki, przyjmując taką postawę jak poprzednio. Zeskakują i idą na koniec kolejki.


  • Taniec baletnicy na liściu – spinanie się, pchanie, ciągnięcie, podnoszenie, noszenie.
  Każde dziecko kładzie pod stopy liście, następnie staje na nich i tańczy. Ma to robić tak, aby liście cały czas były pod stopami. Przy tej zabawie można wykorzystać muzykę. Każde dziecko staje na prawej nodze, lewą – zgiętą w kolanie – podnosi, przenosi w tył, kierując stopę mocno do góry. W prawej ręce trzyma liść, wykonuje skręt tułowia, dotykając liściem do stopy nogi zgiętej do tyłu. Ćwiczenie wykonuje kilka razy.

  • Zajączki skaczą przez liście – zabawa ruchowa z elementem skoku.
  Każde dziecko kładzie przed sobą swoje liście. Na polecenie Rodzica dzieci przeskakują przez nie obunóż. Skaczą po kolei: w przód i w tył, w bok, w lewo i w prawo.

  • Spadające liście – ćwiczenia wyprostne.
  Dzieci stoją w rozsypce, trzymając w rękach papierowe liście. Unoszą lewą rękę nad głowę, wypuszczają nad głową liść, dmuchają na niego, starając się utrzymać go jak najdłużej
  w powietrzu. Gdy liść opadnie na ziemię, tę samą czynność wykonują z drugim liściem.

  • Przysuwamy liście – ćwiczenia przeciw płaskostopiu.
  Dzieci siedzą w siadzie prostym podpartym. Stopy stawiają na liściach. Naciskając mocno palcami, przesuwają je w przód, a następnie przysuwają z powrotem do tułowia. Ćwiczenie
  powtarzamy kilka razy.

  • Marsz – ćwiczenia rytmizujące.
  Dzieci maszerują przy dowolnej melodii, wysoko unosząc kolana.

  Czytaj Więcej o: Wsie, miasta i miasteczka 05.11 (piątek)

  2021-11-04