Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych PP2 Garwolin

SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
DZIECI ZAKWALIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Warunkiem koniecznym umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do placówki jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna,
w terminie do dnia 26.03.2021 r. oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.

 

UWAGA!

Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.