Nasze sukcesy

Nasze przedszkole rozwija się i wspiera działania twórcze dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności,

dba o jakość wychowania i edukację.

Efektem tego jest otrzymanie przez przedszkole w roku 2005 Polskiego Certyfikatu Jakości "Partnerskie Przedszkole".

 

W 2011 roku na IV Kongresie Wychowania Przedszkolnego "Partnerskie Przedszkole -Droga do Przyszłości"

pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka,

z rąk Pani Minister B. Labudy otrzymaliśmy recertyfikację tytułu "Partnerskie Przedszkole".

W kongresie uczestniczyli : nauczyciele, przedstawiciele władz miasta,

przedstawiciel Kuratorium Oświaty i wychowania , przedstawiciel Rady Rodziców.

 

Grudzień 2013 był dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Garwolinie czasem sprawdzenia pracy placówki.

W "Akademii Pana Kleksa” została przeprowadzona ewaluacja problemowa w dwóch wymaganiach:

„Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”

oraz „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”.

Oba wymagania placówka spełnia na najwyższym poziomie „AA”.

 

Ponadto otrzymaliśmy:

 

  • w 2014 r. Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 

  • w 2015 r. Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”

 

  • w 2016 r. Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej – Partnerskie Przedszkole

 

  • w 2016 r. Certyfikat Przedszkole Dobrych Praktyk

 

  • w 2016 r. Nagroda Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej

 

  • w 2017 r. Certyfikat Jakości „Master Metodyki” – wyróżnienie i promocja przedszkola za stosowanie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań budowanych na zasadach metodyki wychowania przedszkolnego

 

  • w 2017 r. Certyfikat Bezpieczne Przedszkole

 

  • w 2018 r. Certyfikat Jakości "Lider indywidualnego rozwoju dziecka" -

Wyróżnienie i promocja przedszkola, które jest wzorem dobrych praktyk pedagogicznych w zakresie personalizacji edukacji,

za dostosowanie metod i form pracy do indywidualnego potencjału 

oraz zainteresowań każdego dziecka 

a także rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb wychowanków oraz systemowego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

  • w 2022 r. Certyfikat "Master Eko" -za działania edukacyjno - wychowawcze upowszechniające koncepcje zrównoważonego rozwoju

 

Przedszkole umożliwia dzieciom prezentowanie umiejętności i osiągnięć

poprzez udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich, w których zajmują zaszczytne miejsca, np.:

 

- „Poznaj Misie”– I miejsce w konkursie Akademii Misia Haribo na scenariusz zajęć

- „Filharmonia Misia Haribo”- II miejsce w konkursie Akademii Misia Haribo

-„Mam prawo …”– I miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego

- „Wiosenne fantazje”–I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

- „Z natury segreguję” - II miejsce

- „Festiwal Piosenki Religijnej” – II miejsce

- „Mały Gutenberg” – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym

- „Konkurs na najciekawszą ofertę przedszkola”–wyróżnienie dla dyrektora w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”

- Nagroda w konkursie Polskiego Radia "Gwiazdkopisanie"