O placówce

Publiczne Przedszkole Nr 2 Akademia Pana Kleksa w Garwolinie mieści się przy Al. Legionów 7 i ul. Lubelskiej 12.

 Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Garwolinie.

Nasze przedszkole liczy osiem oddziałów, czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach 6:00-17:00.

Dyrektorem placówki jest mgr Łucja Maria Wieczorek.

 

Nasze przedszkole, to miejsce, w którym uczenie się wywołuje uśmiech na twarzach dzieci i sprawia im radość.

Staramy się rozbudzać w dzieciach pozytywne myślenie.

Dbamy, by w naszych placówkach było miło, przyjaźnie i rodzinnie.

Stosujemy techniki i metody, które rozwijają indywidualne możliwości każdego dziecka.

Jesteśmy przedszkolem lubiącym wyzwania

.Pracując zapewniamy wysoki poziom, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci

oraz zapewnienia im maksymalnych warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.

Dlatego wszystkie nasze działania nakierowane są na tworzenie najlepszych warunków rozwoju dzieci

w harmonii z rówieśnikami, w atmosferze partnerskiej, pełnej optymizmu .

Nasze przedszkole, to ciepły i bezpieczny świat ,w którym dziecko staje się mądrzejsze i uczy się tego co dobre.

Jest ono traktowane jak partner, posiadający prawo do wyboru,

popełniania błędów, samodzielnego poznawania świata i poszukiwania rozwiązań, podejmowania decyzji i zauważania ich konsekwencji.

 

U nas najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, otwarte jest na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole zapewnia pełne wyżywienie uwzględniające indywidualną dietę dziecka.

Placówka mieści się w obiektach przedszkolnych otoczonych dużym placem zabaw. Sale są przestronne, a urządzenie wnętrz jest estetyczne i funkcjonalne.

Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w zabawach
i zajęciach dydaktycznych. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej działalności. 

 

 

 

PLACE ZABAW

   Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy

i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach,

rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka.

 

          Nasze przedszkolaki codziennie przebywają na świeżym powietrzu,

przeszkodą jest tylko niesprzyjająca aura / ulewny deszcz, niska temperatura, silny mroźny wiatr, smog /.

Dzieci chodzą  na spacery, bawią się w ogrodzie na placu zabaw korzystając z urządzeń rekreacyjnych.

Ogród przedszkolny wyposażony jest w nowe, bezpieczne zabawki, zasadzono w nim drzewa i krzewy oraz rabaty kwiatowe.