"Dzień Praw Dziecka" - Obrady Optymistycznego Sejmu w Królestwie Dzieci

„Dziecko ma prawo być sobą.

Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.

Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci – są ludzie” ~ J. Korczak

 

Uchwałą Sejmu z dnia 7 listopada 2014 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, 20 listopada został ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. W tym dniu w naszym przedszkolu miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie odbyły się Obrady Optymistycznego Sejmu w Królestwie Dzieci, w których wzięły udział wszystkie przedszkolaki.

Dzieci w tym dniu przyjęły rolę posłów oraz posłanek. W każdej grupie został wybrany Marszałek Sejmu, który udzielał głosu posłom i posłankom. Każdy mógł wypowiedzieć się na temat omawianych praw dziecka oraz zgłosić swoje za i przeciw. Projekt ustawy został spisany i odczytany wszystkim zgromadzonym, a następnie przegłosowany przez posłów oraz zatwierdzony przez marszałków sejmu. Następnie dzieci złożyły pod dokumentem swój odcisk palca na znak akceptacji treści „Ustawy Optymistycznego Sejmu – Nasze prawa i obowiązki”.