"Spotkanie z zawodem" - przedszkolaki zdobywają wiedzę o zawodach

Przedsięwzięcie edukacyjne zostało opracowane na rok szkolny 2018/2019 i przeznaczone jest dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych placówki dostosowując go do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi.  Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych na temat różnych zawodów, polegać ma na organizowaniu w naszej placówce spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrają zaproszeni goście oraz zorganizowane wyjścia/wyjazdy, których celem będzie poznanie specyfiki pracy poznanych

W lutym naszą grupę odwiedziła mama Elizy, która jest terapeutą zajęciowym. Spotkanie dzieci z Panią Moniką było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej części mama Elizy zobrazowała dzieciom na czym polega jej zawód.  Przedszkolaki dowiedziały się m.in., że do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomóc pacjentowi. Poprzez swoje zachowanie terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. W drugiej części zajęć, Pani Monika przeprowadziła z dziećmi warsztaty muzyczno-taneczne.!

 Serdecznie dziękujemy Pani Monice za zaangażowanie, przybliżenie dzieciom swojego zawodu i poprowadzenie warsztatów muzycznych!